CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP VÀ XÂY DỰNG YẾN HUY
02/08/2014 - 11:15 AMAdmin
Thi công nhà máy sửa chữa tàu chiến đấu X46 - Hải Quân - Tân Dương - Thủy Nguyên - HP
Thi công nhà máy sửa chữa tàu chiến đấu X46 - Hải Quân - Tân Dương - Thủy Nguyên - HP
Xem thêm
02/08/2014 - 2:18 PMAdmin
Nhà xưởng sản xuất Công ty Nhựa Châu Á - KCN Tràng Duệ - Hải Phòng
Nhà xưởng sản xuất Công ty Nhựa Châu Á - KCN Tràng Duệ - Hải Phòng
Xem thêm
02/08/2014 - 2:12 PMAdmin
Nhà xưởng sản xuất bu lông và thiết bị xe máy - Công ty TNHH Chia Chen Việt Nam (Liên doanh Đài Loan) - Khánh Phú - Ninh Bình
Nhà xưởng sản xuất bu lông và thiết bị xe máy - Công ty TNHH Chia Chen Việt Nam (Liên doanh Đài Loan) - Khánh Phú - Ninh Bình
Xem thêm
02/08/2014 - 2:45 PMAdmin
Nhà xưởng sản xuất bao bì - Cty TNHH Khải Thừa Việt Nam (Liên doanh Trung Quốc) - Lục Nam - Bắc Giang
Nhà xưởng sản xuất bao bì - Cty TNHH Khải Thừa Việt Nam (Liên doanh Trung Quốc) - Lục Nam - Bắc Giang
Xem thêm
02/08/2014 - 1:57 PMAdmin
Nhà máy nhựa Vân Long - An Trì - Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải Phòng
Nhà máy nhựa Vân Long - An Trì - Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải Phòng
Xem thêm