CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP VÀ XÂY DỰNG YẾN HUY
08/11/2016 - 1:37 PMCông Dụng
Nhà xưởng Interplex Bắc Ninh
Nhà xưởng 20.000m2
Xem thêm
12/08/2014 - 3:45 PMAdmin
Trạm sửa chữa tổng hợp T152 vùng 1 Hải Quân - Hoa Động - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng
Trạm sửa chữa tổng hợp T152 vùng 1 Hải Quân - Hoa Động - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng
Xem thêm
02/08/2014 - 1:56 PMAdmin
Trạm sửa chữa tổng hợp lữ đoàn 125 Quân chủng Hải Quân - Cát Lái - Quận 2 - Tp. HCM
Trạm sửa chữa tổng hợp lữ đoàn 125 Quân chủng Hải Quân - Cát Lái - Quận 2 - Tp. HCM
Xem thêm
02/08/2014 - 11:15 AMAdmin
Thi công nhà máy sửa chữa tàu chiến đấu X46 - Hải Quân - Tân Dương - Thủy Nguyên - HP
Thi công nhà máy sửa chữa tàu chiến đấu X46 - Hải Quân - Tân Dương - Thủy Nguyên - HP
Xem thêm