CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP VÀ XÂY DỰNG YẾN HUY
08/07/2014 - 1:15 PMAdmin
Xem thêm
02/07/2014 - 8:53 AMAdmin
Giới thiệu công ty
Nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển nhanh cùng với nhu cầu xây dựng nhà khung thép nói riêng và các sản phẩm từ kết cấu thép nói chung ngày càng lớn. Để đáp ứng một phần nhu cầu này, dựa trên nền tảng ban đầu là xưởng sản xuất cơ khí Yến Huy hình thành từ năm đầu những năm 90, vào năm 2001, Công ty TNHH Kết cấu thép và xây dựng Yến Huy đã được thành lập với những ngành nghề sản xuất kinh doanh chính
Xem thêm