CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP VÀ XÂY DỰNG YẾN HUY

08/07/2014 - 1:15 PMAdmin 1544 Lượt xem

CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP & XÂY DỰNG YẾN HUY

Tên giao dịch Quốc tếYEN HUY STEEL STRUCTURE AND  CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

Tên viết tắt                     : YEN HUY STEEL S.C. CO.,LTD

Trụ sở chính                 : Số 16/102 - Đường Cát Bi - Phường Cát Bi - Quận Hải An - TP Hải Phòng

Điện thoại                      : 0316 27 27 70

Nhà máy SX                   : Khu CN đường 355 - Hưng Đạo - Dương Kinh - Hải Phòng

Tel - Fax                           : 0313 813 945

* CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

-         Sản xuất kết cấu thép - Gia công cơ khí

-         Chế tạo và lắp dựng thiết bị nâng hạ.

-         Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp

-         Kinh doanh kim khí, vật liệu xây dựng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN ĐIỀU HÀNH

Giám đốc                 : Ông Đào Anh Tú.         Điện thoại: 0903 214072

Phó giám đốc         : Ông Đào Văn Hùng.      Điện thoại: 0988 505669

CÁC PHÒNG BAN

Phòng kế toán - tài vụ     : Bà Đào Thị Thúy Hằng.       Điện thoại:  0988 398079

Phòng kỹ thuật                 : Ông Đào Công Dụng.          Điện thoại:  0982 268 968

Phòng kinh doanh           : Bà Trịnh Thị Thủy.   

 

CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

Tổng số                                 : 116 người

Trình độ thạc sĩ                     : 01 người

Trình độ đại học                    : 05 người

Công nhân bậc 6/7               : 05 người

Công nhân bậc 5/7               : 10 người

Công nhân kỹ thuật               : 95 người

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC QUẢN LÝ

CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP & XÂY DỰNG YẾN HUY

 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Vốn điều lệ: 4.800.000.000 đồng

Chỉ tiêu

Năm 2003

Năm 2004

Năm 2005

Tổng tài sản

5.186.463.589

13.175.531.241

18.235.464.756

Tài sản cố định

2.356.986.873

7.983.845.978

10.865.875.956

Tài sản lưu động

3.829.476.716

5.191.685.263

7.369.588.794

Doanh thu

3.598.872.931

5.857.418.027

11.452.624.693

 

TÊN NGÂN HÀNG VÀ ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH

1.    Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong - Chi nhánh Hải Phòng

Tài khoản: 33283568001

2.     Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội Hải Phòng

Tài khoản: 2531100013005

Chia sẻ bài viết: 


Xem thêm:
  • ,