CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP VÀ XÂY DỰNG YẾN HUY

CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP VÀ XÂY DỰNG YẾN HUY ở bản đồ lớn hơn

CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP VÀ XÂY DỰNG YẾN HUY

Email: kctyenhuy@gmail.com

Văn phòng: Số 16/102 đường Cát Bi - P. Cát Bi - Q. Hải An - Tp. Hải Phòng

Nhà máy: Khu công nghiệp đường Mạc Đăng Doanh - P. Hưng Đạo - Q. Dương Kinh - Tp. Hải Phòng

Điện thoại: 0316 27 27 70 - 0903.214.072 - Fax: 0313 813 945 - Mobile: 0903.214.072 - 0982 268 968