CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP VÀ XÂY DỰNG YẾN HUY
02/08/2014 - 1:57 PMAdmin 1692 Lượt xem

một số hình ảnh thi công nhà máy nhựa Vân Long

 

 

Chia sẻ bài viết: