CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP VÀ XÂY DỰNG YẾN HUY
02/08/2014 - 2:45 PMAdmin 7902 Lượt xem

Nhà xưởng sản xuất bao bì - Cty TNHH Khải Thừa Việt Nam (Liên doanh Trung Quốc) - Lục Nam - Bắc Giang   

 

 

 

Chia sẻ bài viết: