CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP VÀ XÂY DỰNG YẾN HUY

ket cau thep

Vì sao nên chọn kết cấu thép
Vì sao nên chọn kết cấu thép
thực tế chứng minh , kết cấu thép giảm chi phí hơn là xây dựng bê tông truyền thống
  Chi tiết

Nhà 3 tầng kết cấu thép - Đường 402 - An Dương - Hải Phòng
Nhà 3 tầng kết cấu thép - Đường 402 - An Dương - Hải Phòng
Nhà 3 tầng kết cấu thép - Đường 402 - An Dương - Hải Phòng
  Chi tiết