CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP VÀ XÂY DỰNG YẾN HUY
02/08/2014 - 11:15 AMAdmin 3721 Lượt xem

Thi công nhà máy sửa chữa tàu chiến đấu X46 - Hải Quân - Tân Dương - Thủy Nguyên - HP

 

 

Chia sẻ bài viết: 


Xem thêm:
  • ,