CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP VÀ XÂY DỰNG YẾN HUY
20/08/2014 - 4:24 PMadmin
Xà Gồ Chữ C
Xà gồ C được sản xuất từ thép cường độ cao, theo tiêu chuẩn Nhật Bản và Châu Âu, cho phép vượt nhịp rất lớn mà vẩn bảo đảm độ võng trong phạm vi cho phép.
Xem thêm
07/07/2014 - 4:21 PMAdmin
Xà gồ chữ  Z
Xà gồ Z được sản xuất từ thép cường độ cao, theo tiêu chuẩn Nhật Bản và Châu Âu, cho phép vượt nhịp rất lớn mà vẩn bảo đảm độ võng trong phạm vi cho phép
Xem thêm