Thi công SÂN TẬP GOLF ĐẰNG LÂM

  • Công trình: SÂN TẬP GOLF ĐẰNG LÂM
  • Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÚC
  • Địa điểm xây dựng: Trung tâm thể thao Đằng Lâm, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
  • Quy mô:
  1. Kích thước: dài 60m, cột cao từ 14m-26m
  2. Khối lượng kết cấu thép: 100 tấn.
  3. Khởi công: Tháng 9/2022
  4. Hoàn thành: Tháng 12/2022
  • Một số hình ảnh tại công trường: