Tôn sóng công nghiệp dùng vít thông thường

Tấm lợp công nghiệp 6 sóng dùng vít

Bảng màu các sản phẩm

Lưu ý: Bảng màu trong máy tính có thể sẽ khác với màu sản phẩm thực tế)
Tôn sóng vòm

Tấm lợp được uốn thành dạng vòm trên một phần hoặc cả chiều dài tấm tôn sóng vuông các loại với bán kính từ 250 mm đến 25 mét tùy theo yêu cầu của thiết kế. Trường hợp bán kính cong của mái vòm lớn hơn 25 mét thì có thể tự uốn cong được mà không cần phải qua gia công bởi thiết bị đối với các loại tôn có độ dày thấp hơn 0,50 mm. Tấm lợp được uốn thành dạng vòm trên một phần hoặc cả chiều dài tấm tôn:

Bảng màu các sản phẩm

Lưu ý: Bảng màu trong máy tính có thể sẽ khác với màu sản phẩm thực tể)

Tôn sóng vòm có các loại và khổ rộng như sau:

– Loại 11 sóng có chiều rộng là: 1,08m

– Loại 6 sóng có chiều rộng là : 1,08m

Các độ dày của từng chủng loại

0.22 mm

0.29 mm

0.36 mm

0.43 mm

0.23 mm

0.30 mm

0.37 mm

0.44 mm

0.24 mm

0.31 mm

0.38 mm

0.45 mm

0.25 mm

0.32 mm

0.39 mm

0.46 mm

0.26 mm

0.33 mm

0.40 mm

0.47 mm

0.27 mm

0.34 mm

0.41 mm

0.57 mm

0.28 mm

0.35 mm

0.42 mm

0.62 mm